درباره موسسه هنرهای تصویری سوره

مؤسسه هنرهای تصویری از بدو تأسیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی آغاز به كار و فعالیت نموده است. تلاش گروه هنرهای تصویری پس از حدود دو دهه، تجربیات بسیار گرانقدری را به همراه داشته است. این تجربیات موجب گردیده تا آثار تولیدی گروه اعم از شیوه های مستندسازی، گزارشی و داستانی از ساختاری توانمند نیز برخوردار باشد.اساساً یكی از موفقیت های راهبردی هنرهای تصویری، آزمون شیوه های مستندسازی، گزارشی و داستانی از ساختاری توانمند نیز برخوردار باشد

اساساً یكی از موفقیت های راهبردی هنرهای تصویری، آزمون شیوه های مستند سازی و.... بوده است كه هر یك با برنامه های تولیدی با سبك و سیاق خاصی تهیه شده كه علاوه بر گیرایی مضمون و ساختار، از توانمندی آشكار نیروهای متخصص و مجرب و امكانات و تجهیزات پیشرفته فنی و ارزش قائل شدن به شعور مخاطب، پردازش ایده توسط كارشناسان، تهیه نمونه برنامه قبل از انبوه سازی و فراهم كردن امكانات اجرایی متنوع با توجه به نیاز برنامه ها را به همراه داشته است


رزومه کاری موسسه هنرهای تصویری سوره

  • تولید فیلم كوتاه، مستند، آموزشی، برنامه های داستانی و تبلیغاتی، خرید، فروش و تكثیر فیلم
  • ارائه خدمات صوتی و تصویری
  • فروش رایت ویدئویی به شبكه های خارجی
  • پژوهش و توسعه اطلاع رسانی در امر بازاریابی محصولات ویدئویی
  • تولید فیلم كوتاه، مستند، آموزشی، برنامه های داستانی و تبلیغاتی
  • تیزر و نماهنگ تولید شده
  • خرید و فروش رایت ویدئویی به شبكه های داخلی و خارجی